Leverings- en betalingsvoorwaarden

  1. Annulering door opdrachtgever; tot 3 weken voor het begin van de opdracht is een kostenlose annulering mogelijk. Indien geannuleerd wordt vanaf 3 weken voor het begin van de tour, wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering van 2 weken tot 48 uur voor de tour dient 50% van de overeengekomen prijs betaald te worden, en bij annulering binnen 48 uur voor het begin van de opdracht, of in het geval de klant niet verschijnt, wordt het gehele overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

  2. Annulering door de gids; in het geval de opdracht door de gids (bijvoorbeeld door ziekte) geannuleerd wordt, zal Quality Guides Holland er alles aan doen om voor vervanging te zorgen. Wanneer dit niet mogelijk is, hoeft de opdrachtgever niets te betalen. Indien er een vervangende gids gevonden wordt, en de prijs wijzigt hierdoor, zal Quality Guides Holland dit vooraf met de klant bespreken.

  3. Betalingsverplichting; de overeenkomen prijs dient vooraf betaald te worden. U ontvangt van tevoren een factuur van Quality Guides Holland. Reiskosten (en eventueel ook reistijd) komen ten laste van de opdrachtgever, indien het trefpunt of het eindpunt zich buiten het centrum van Amsterdam bevindt.

  4. Deelname; Deelname van de tour is geheel voor eigen risico. De gids kan niet voor schade aansprakelijk worden gesteld.

  5. Aantal deelnemers wandeltour Amsterdam; in Amsterdam is het voor wandeltours verplicht per 15 gasten een gids te boeken. Indien er toch meer deelnemers zijn, komt het eventuele boetegeld geheel voor rekening van de opdrachtgever.

        Voor bushuur gelden de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Altrovia.