Privacybeleid

Quality Guides Holland, Overtoom 66F, 1551 PB te Westzaan, Kvk handel nummer 34348287, verwerkt en bewaart de navolgende gegevens van cliënten en leveranciers:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres en bankrekeningnummer.

De gegevens van cliënten worden bewaard t.b.v. het inkopen en leveren van diensten; de gegevens van leveranciers worden bewaard om t.b.v. de cliënten diensten in te kunnen kopen. De bankrekeningnummers worden bewaard voor de gehele financiële afwikkeling van het proces.

De gegevens worden bewaard zolang dit voor de dienstverlening noodzakelijk is en conform de wettelijke eisen verplicht.

Ter bescherming van deze gegevens zijn de computer en telefoon met een wachtwoord beveiligd en worden papieren documenten in een afgesloten kast bewaard.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.